• CH WROCLAVIA Wrocław

  realizacja:  2016 / 2017 r.

 • CH WROCLAVIA Wrocław

  realizacja:  2016 / 2017 r.

 • CH WROCLAVIA Wrocław

  realizacja:  2016 / 2017 r.

 • CH WROCLAVIA Wrocław

  realizacja:  2016 / 2017 r.

 • CH WROCLAVIA Wrocław

  realizacja:  2016 / 2017 r.

 • CH WROCLAVIA Wrocław

  realizacja:  2016 / 2017 r.

 • CH WROCLAVIA Wrocław

  realizacja:  2016 / 2017 r.

 • CH WROCLAVIA Wrocław

  realizacja:  2016 / 2017 r.

 • CH WROCLAVIA Wrocław

  realizacja:  2016 / 2017 r.

 • CH WROCLAVIA Wrocław

  realizacja:  2016 / 2017 r.

 • CH WROCLAVIA Wrocław

  realizacja:  2016 / 2017 r.

 • CH WROCLAVIA Wrocław

  realizacja:  2016 / 2017 r.

 • CH WROCLAVIA Wrocław

  realizacja:  2016 / 2017 r.

 • CH WROCLAVIA Wrocław

  realizacja:  2016 / 2017 r.

 • CH WROCLAVIA Wrocław

  realizacja:  2016 / 2017 r.

Budowa centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego WROCLAVIA z częścią biurową, garażami podziemnymi i garażem naziemnym, dworcem autobusowym, podziemnym, systemem informacji wizulanej i zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną

Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej dla inwestycji zlokalizowanej między ulicami Borowską, Suchą, Joannitów i Dyrekcyjną we Wrocławiu. Nowoczesny kompleks "Wroclavia" składa się z części biurowo-handlowo-usługowej oraz podziemnego dworca autobusowego (powierzchnia użytkowa 71 tys. mkw., 200 sklepów, 7 tys. mkw. biur, 20 sal kinowych na 3200 miejsc., 14 stanowisk odjazdów autobusów). Konstrukcję świetlików, zadaszeń wejść głównych, paneli elewacyjnych, siatki nad kinami i pomieszczeniami technicznymi oraz zadaszenie otwartej części przy restauracjach zaprojektowano jako konstrukcję stalową. Kładki w pasażach zaprojektowano z belek stalowych połączonych trzpieniami z płytą żelbetową. Zadaszenie większości sal kinowych stanowi stalowy dach kratownicowy.

Lokalizacja inwestycji