• VOLKSWAGEN Września

  realizacja:  2014 / 2015 r.

 • VOLKSWAGEN Września

  realizacja:  2014 / 2015 r.

 • VOLKSWAGEN Września

  realizacja:  2014 / 2015 r.

 • VOLKSWAGEN Września

  realizacja:  2014 / 2015 r.

 • VOLKSWAGEN Września

  realizacja:  2014 / 2015 r.

 • VOLKSWAGEN Września

  realizacja:  2014 / 2015 r.

 • VOLKSWAGEN Września

  realizacja:  2014 / 2015 r.

 • VOLKSWAGEN Września

  realizacja:  2014 / 2015 r.

 • VOLKSWAGEN Września

  realizacja:  2014 / 2015 r.

 • VOLKSWAGEN Września

  realizacja:  2014 / 2015 r.

Budowa fabryki samochodów VW we Wrześni

Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej hali produkcyjnej i hali magazynowej. Główny ustrój nośny składa się z dźwigarów kratowych o rozpiętości do 25,00m opartych przegubowo na utwierdzonych w fundamencie słupach żelbetowych o wymiarze 1,0x1,0m. W kierunku poprzecznym zaprojektowano płatwie kratowe o podstawowej rozpiętości 12,00m w rozstawie do 4,00m, które zabezpieczają pas ściskany dźwigarów kratowych przed wyboczeniem z płaszczyzny kratownicy. Słupki pośrednie obudowy mocowane przegubowo do fundamentów. Słupy stalowe główne utwierdzone w fundamencie. Od strony osi 66 i 70 zaprojektowano zadaszenie, którego główny ustrój nośny stanowi belka z dwuteownika walcowanego. Belka z jednego końca oparta przegubowo na słupie, a w 2/3 rozpiętości podwieszone do słupa za pomocą wieszaka z rury okrągłej. Belki daszków zaprojektowano w rozstawie 6,0m. Obciążenie z połaci dachowej na konstrukcję główną daszku przekazywane jest za pośrednictwem płatwi wolnopodpartych pełnościennych. Słupki stalowe pod zadaszenie utwierdzone w fundamencie. Stateczność układu zapewniona przez układ stężeń połaciowych, ściennych oraz utwierdzone słupy żelbetowe.

Lokalizacja inwestycji