• PORT LOTNICZY Gdańsk

  realizacja:  kwiecień – wrzesień 2014 r.

 • PORT LOTNICZY Gdańsk

  realizacja:  kwiecień – wrzesień 2014 r.

 • PORT LOTNICZY Gdańsk

  realizacja:  kwiecień – wrzesień 2014 r.

 • PORT LOTNICZY Gdańsk

  realizacja:  kwiecień – wrzesień 2014 r.

Budowa II terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Gdańsk

Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej dachu lotniska składającego się z dźwigarów kratownicowych o regularnym kształcie. Pasy, słupki i krzyżlce dźwigarów zaprojektowano jako skrzynkowe, spawane z blach. Słupy główne hali hybrydowe żelbetowo-stalowe nawiązujące formą do drzew liściastych. Pień drzewa zbieży o przekroju kwadratowym spawany z blach. Gałęzie o przekroju skrzynkowym kwadratowym. Dźwigary i słupy pracują analogicznie jak rama trzynawowa, której rygiel wykształtowany jest jako belka kratowa z elementów o przekrojach skrzynkowych. Pomiędzy poszczególnymi dźwigarami naprzemiennie na dolnych i górnych pasach opierają się płatwie dwuteowe lub skrzynkowe o załamanej osi. Poszczególne pola połaci dachowej stężone prętami ø24 i ø48. W kierunku poprzecznym konstrukcja jest sprężyście podparta stężeniami dachowymi przyległych połaci. Sztywność konstrukcji stalowej w kierunku podłużnym i poprzecznym zapewnia 16 słupów-drzewek. Podkonstrukcję fasady zaprojektowano jako stalową o schemacie słupowo-ryglowym, stężoną prętami cięgnowymi ø20, ø30. Słupki zaprojektowano o przekroju dwuteowym 120x400 mm i 120x300 mm spawane z blach o różch grubościach. Rygle o przekroju teowym 80x130, ceowym 80x130 i skrzynkowym 80x130 mocowane do słupków w rozstawie około 2.88 m. Słupy fasady mocowane są przegubowo dołem do konstrukcji żelbetowej i przegubowo górą do konstrukcji dachu. Wyjątek stanowi fasada północna, której słupy mocowane są sztywno do konstrukcji dachu. Słupy fasady południowej podpierają skrajny dźwigar budynku i przenoszą obciążenia z dachu.

Lokalizacja inwestycji