• GESTAMP Września

  realizacja:  2015 r.

 • GESTAMP Września

  realizacja:  2015 r.

 • GESTAMP Września

  realizacja:  2015 r.

 • GESTAMP Września

  realizacja:  2015 r.

 • GESTAMP Września

  realizacja:  2015 r.

 • GESTAMP Września

  realizacja:  2015 r.

 • GESTAMP Września

  realizacja:  2015 r.

 • GESTAMP Września

  realizacja:  2015 r.

 • GESTAMP Września

  realizacja:  2015 r.

 • GESTAMP Września

  realizacja:  2015 r.

 • GESTAMP Września

  realizacja:  2015 r.

Budowa hali produkcyjnej i hali magazynowej GESTAMP we Wrześni

Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej hali produkcyjnej GESTAMP we Wrześni. Konstrukcję nośną stanowią słupy oraz rygle pełnościenne spawane wsparte płatwiami kratowymi, które jednocześnie stanowią konstrukcję dla pokrycia dachowego. Układ poprzeczny hali zaprojektowano jako ramowy trzynawowy o rozpiętości przęseł 3x36m i wysokości 19m. Układ główny stężono w trzech polach w każdej osi słupów nośnych hali. Hala magazynowa - konstrukcję nośną stanowią słupy oraz rygle pełnościenne spawane wsparte płatwiami kratowymi, które jednocześnie stanowią konstrukcję dla pokrycia dachowego. Układ poprzeczny hali zaprojektowano jako ramowy trzynawowy o rozpiętości przęseł 3x36m i wysokości 11m. Układ główny stężono w dwóch polach w każdej osi słupów nośnych hali.

Lokalizacja inwestycji