• KŁADKA KP-6 Wilkowice

  realizacja:  2017 r.

 • KŁADKA KP-6 Wilkowice

  realizacja:  2017 r.

 • KŁADKA KP-6 Wilkowice

  realizacja:  2017 r.

 • KŁADKA KP-6 Wilkowice

  realizacja:  2017 r.

 • KŁADKA KP-6 Wilkowice

  realizacja:  2017 r.

 • KŁADKA KP-6 Wilkowice

  realizacja:  2017 r.

 • KŁADKA KP-6 Wilkowice

  realizacja:  2017 r.

 • KŁADKA KP-6 Wilkowice

  realizacja:  2017 r.

 • KŁADKA KP-6 Wilkowice

  realizacja:  2017 r.

 • KŁADKA KP-6 Wilkowice

  realizacja:  2017 r.

 • KŁADKA KP-6 Wilkowice

  realizacja:  2017 r.

 • KŁADKA KP-6 Wilkowice

  realizacja:  2017 r.

Budowa kładki dla pieszych KP-6 nad drogą ekspresową S5 w miejscowości Wilkowice

Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej obiektu zlokalizowanego w województwie wielkopolskim, powiecie leszczyńskim, gminie Lipno, obrębie Wilkowice nad nowoprojektowaną drogą S5 na terenie MOP Wilkowice. Przęsło Główne kładki to konstrukcja stalowa – łuk ze ściągiem oraz podwieszeniem typu Nielsena. Ruch użytkowników na obiekcie odbywa się „dołem”. Przęsło jest proste w planie, pomost ma stałą wysokość konstrukcyjną i ukształtowano go w wypukłym łuku pionowym. Wiotki łuk wykonano z dwóch stalowych, okrągłych, parabolicznie giętych rur leżących w płaszczyznach pochylonych do wewnątrz kładki. Łuki z rur o stałej średnicy zewnętrznej sztywno zamocowano w poprzecznicach podporowych pomostu i stężono górą trzema stężeniami w postaci prostych, okrągłych rur. Obiekt przystosowany jest do użytkowania dla pieszych oraz osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Lokalizacja inwestycji