Uprawnienia

Certyfikat zgodności procesów spawania z wymaganiami jakości w spawalnictwie wg normy PN-EN ISO 3834-2.

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji z wymaganiami PN-EN 1090-1+A1 - elementy konstrukcyjne klasy EXC4

Świadectwo Kwalifikacji Nr 3/M/20 i 3/20 (IBDiM) Komisji Kwalifikacyjnej Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe z Warszawy, uprawniające do montażu i remontu stalowych konstrukcji mostowych zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami.

Świadectwo dopuszczenia zakładu do wykonywania stalowych konstrukcji budowlanych wg DIN 18800-7 (klasa E).

Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 30/633/IX/2020 Spawalniczej Komisji Kwalifikowania Zakładów Przemysłowych przy IS w Gliwicach, uprawniające do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1,2,3, zgosnie z normą PN-M-69008 oraz stalowych konstrukcji budowlanych wg wymagań PN-B-06200.