Budownictwo infrastrukturalne

Spółka KSH posiada doświadczenie w wytwarzaniu, remontach i montażu stalowych konstrukcji mostowych. Specjalizujemy się w realizacji:

  • mostów drogowych i kolejowych
  • wiaduktów drogowych
  • estakad drogowych
  • kładek dla pieszych
  • infrastruktury kolejowej (dworce, przystanki)
  • ekranów akustycznych